Giới thiệu

Giày dép quảng châu (giaydepquangchau.com) là trang website thương mại điện tử chuyên kinh doanh các sản phẩm giày dép

Địa chỉ: https://giaydepquangchau.com.

Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin gì?

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Sở thích
 • Hình ảnh, âm thanh, video
 • Các thông tin được điền
 • Dữ liệu tổng hợp

Các thông tin được sử dụng như nào?

 • Xử lý các giao dịch mua bán
 • Thực hiện các điều khoản
 • Quản lý
 • Đánh giá, xác minh khách hàng
 • Nghiên cứu phân tích
 • Giải quyết các vấn đề, khiếu nại
 • Khảo sát, thống kê, lưu trữ, phân tích

Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng “cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ BÊN THỨ 3

Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật với các thông tin khách hàng nhập trên trang web bên thứ 3

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi